S-Meeting

Hội nghị không khoảng cách

Hệ thống máy chủ dùng riêng sử dụng công nghệ điện toán đám mây, bảo mật, độc lập về đường truyền, dễ dàng mở rộng. Hoạt động trên nền web, không cần cài đặt thêm bất kỳ phần mềm nào, thuận tiện và dễ dàng tham gia.

Bạn đã có tài khoản S-Meeting ?

Đăng nhập